Livio Gravini debuts his “ROCK SHOW” at The Lani Kai

Lani Kai, Estero Blvd., Fort Myers Beach, Florida